फिक्स कार्पेट

के तपाईहरुको घरमा गलैचा, कार्पेट, ब्ल्यांकेट, फाइबरको सिरक ,सोफा धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । एकपटक सेवा को मौका दिनुहोस्

के तपाइँको घरमा गलैचा कार्पेट धुनु पर्ने छ ? के तपाइँको घरमा सोफा धुन छ ? तपाइको Blanket धुनु छ ? फाइबर को सिरक फोहोर भयो ? धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । पोखरा भरि free home delivery …

के तपाईहरुको घरमा गलैचा, कार्पेट, ब्ल्यांकेट, फाइबरको सिरक ,सोफा धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । एकपटक सेवा को मौका दिनुहोस् Read More »

तपाइको Blanket धुनु छ ? फाइबर को सिरक फोहोरी भयो ? धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । एकपटक सेवा को मौका दिनुहोस् Pokhara carpet cleaning services

के तपाइँको घरमा गलैचा कार्पेट धुनु पर्ने छ ? तपाइको Blanket धुनु छ ? फाइबर को सिरक फोहोर भयो ? धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । पोखरा भरि free home delivery को बेवास्था एकपटक सेवा को मौका दिनुहोस् …

तपाइको Blanket धुनु छ ? फाइबर को सिरक फोहोरी भयो ? धुने चिन्ताले सताइरहेको छ भने हामीलाइ सम्पर्क गर्नुस् । आधुनिक मेसिन बाट धुलाइ गरि नयाँ जस्तै बनाएर तपाइँको घर मै पुर्याउने छौ । एकपटक सेवा को मौका दिनुहोस् Pokhara carpet cleaning services Read More »