धेरै सोधिने प्रश्नहरु

 


तपाईको सेवा क्षेत्र कहाँ हो ?

हाल पोखरा लेखनाथ नगरपालिका को वाड नम्बर  भित्र हाम्रो सेवा उपलब्ध छ ।


मेरो घरको  कार्पेट पुरानो र मैलो छ, के तपाइँ मेरो घर आएर सफाई गर्नु हुन्छ ?

 


Do you have customer service?

Of course! Our friendly and knowledgeable customer services reps are available to answer your questions 24/7/365.